Thước lỗ ban

Tìm hiểu về thước Lỗ Ban:

Ngày nay, thước đo chiều dài dùng hệ m theo chuẩn quốc tế SI hoặc Inche theo chuẩn Anh, Mỹ. Bạn có bao giờ đặt dấu hỏi ngày xưa họ dùng hệ đo lường nào để đo chiều dài.

Vào Thời Xuân Thu gỗ, tre, lá, đất sét được sử dụng làm vật liệu để xây nhà là chính. Tất cả các công việc liên quan đến xây dựng lại chính là phần mộc (gỗ). Ông tổ nghề mộc ở Trung Quốc đã sáng chế ra cây thước và người đời sau gọi đó là thước Lỗ Ban. Và khi nói đến thước Lỗ Ban đa phần mọi người chỉ nghĩ đến yếu tố phong thủy, chứ ít ai nghĩ nó là một đơn vị đo lường.

Thước Lỗ Ban gồm hai loại 42,9 cm dùng cho Dương trạch (xây nhà) và loại kia là 39,0 cm dùng cho Âm phần (xây mồ mả).

Ý nghĩa của 08 cung của thước Lỗ Ban 42,9 cm dùng cho xây dựng và mộc

TÀI

TÀI ĐỨC

TÀI ĐỨC

BẢO KHỐ

KHO CỦA QUÝ

LỤC HỢP

06 CÕI ĐỀU TỐT

NGHING PHÚC

ĐÓN PHÚC

BÊNH

THOÁI TÀI

TÀI SẢN LỤI DẦN

CÔNG SỰ

TRANH CHẤP

LAO CHẤP

BỊ TÙ

CÔ QUẢ

CÔ ĐƠN

LY

TRƯỜNG KHỐ

DÂY DƯA KÉO DÀI

KIẾP TÀI

KIẾP TÀI

QUAN QUỶ

RẮC RỐI VỚI CHÍNH QUYỀN

THẤT THOÁT

THẤT THOÁT

NGHĨA

THÊM ĐINH

THÊM NGƯỜI

LỢI ÍCH

LỢI ÍCH

QUÝ TỬ

CON NGOAN, GIỎI

ĐẠI CÁT

ĐẠI CÁT

QUAN

THUẬN KHOA

THUẬN KHOA

TÀI LÔC

TÀI LÔC

TẤN ÍCH

TẤN ÍCH

PHÚ QUÝ

PHÚ QUÝ

NẠN

TỬ BIỆT

CHIA LÌA

THOÁI KHẨU

MẤT NGƯỜI

LY HƯƠNG

XA QUÊ HƯƠNG

THẤT TÀI

THẤT TÀI

HẠI

HỌA CHÍ

HỌA ĐẾN

TỬ TUYỆT

TỬ TUYỆT

LÂM BỆNH

LÂM BỆNH

KHẨU THIỆT

KHẨU THIỆT

MẠNG

TÀI CHÍ

TÀI CHÍ

ĐĂNG KHOA

ĐĂNG KHOA

TIẾN BẢO

TIẾN BẢO

HƯNG VƯỢNG

HƯNG VƯỢNG

Thước Lỗ Ban loại 42,9 cm gồm 08 cung bằng nhau tựa như 08 cung trong bát quái trải dài ra theo quy luật từng cặp đối nhau của Tứ ngung: Càn -Tốn, Cấn – Khôn và các cặp đối nhau thiên tung: Khảm – Ly, thiên hoành: Chấn – Đoài.

DIÊN NIÊN

(Võ khúc tinh)

Dương kim

TÂY BẮC-CUNG CÀN

Năm ứng nghiệm:

Tỵ-DẬU-Sửu

LỤC SÁT

(Văn khúc tinh)

Dương thủy

BẮC-CUNG KHẢM

Năm ứng nghiệm:

Thân-TÝ-Thìn

THIÊN Y

(Cự môn tinh)

Dương thổ

Đ.BẮC-CUNG CẤN

Năm ứng nghiệm:

Thìn-Tuất-Sửu-Mùi

TUYỆT MẠNG

(Phá quân tinh)

Âm kim

TÂY-CUNG ĐOÀI

Năm ứng nghiệm:

Tỵ-DẬU-Sửu

 

SANH KHÍ

(Tham lang tinh)

Dương mộc

ĐÔNG-CUNG CHẤN(+)

Năm ứng nghiệm:

Hợi-MẸO-Mùi

HỌA HẠI

 (Lộc tồn tinh)

Âm thổ

TÂY NAM-CUNG KHÔN

Năm ứng nghiệm:

Thìn-Tuất-Sửu-Mùi

NGŨ QUỶ

(Liêm trinh tinh)

Âm hỏa

NAM-CUNG LY

Năm ứng nghiệm:

Dần-NGỌ-Tuất

PHỤC VỊ

(Tả bồ tinh)

Âm mộc

Đ.NAM-CUNG TỐN

Năm ứng nghiệm:

Hợi-Mẹo-Mùi

 

 

Tương ứng 08 cung của Thước Lỗ Ban 42,9 cm với 08 cung Bát quái phong thủy Bát trạch Minh Cảnh

Tài

Ứng với sao Tham Lang tức Sinh Khí – Tốt

Bệnh

Ứng với sao Phá Quân tức Tuyệt Mệnh – Xấu

Ly

Ứng với sao Vũ Khúc tức Phúc Đức – Tốt

Nghĩa

Ứng với sao Cự Môn tức Thiên Y – Tốt

Quan

Ứng với sao Văn Khúc tức Lục Sát – Xấu

Nạn

Ứng với sao Liêm Trinh tức Ngũ Quỷ – Xấu

Hại

Ứng với sao Lộc Tồn tức Hoạ Hại – Xấu

Mạng

Ứng với sao Tả Phụ tức Phục Vị – Tốt

Ý nghĩa của 08 cung của thước Lỗ Ban dài 39 cm dùng cho âm phần

 

ĐINH

PHÚC TINH

NGÔI SAO PHÚC

ĐỖ ĐẠT

ĐỖ ĐẠT

VƯỢNG TÀI

NHIỀU TIỀN CỦA

ĐĂNG KHOA

ĐĂNG KHOA

HẠI

KHẨU THIỆT

THIỆT VỀ LỜI NÓI

LÂM BỆNH

LÂM BỆNH

TỬ TUYỆT

CHIA LÌA

HỌA CHÍ

HỌA ĐẾN

VƯỢNG

THIÊN ĐỨC

ĐỨC TRỜI BAN

HỶ SỰ

MỌI CHUYỆN VUI VẺ

TIẾN BẢO

TIẾN BẢO

THÊM PHÚC

THÊM PHÚC

KHỔ

THẤT THOÁT

THẤT THOÁT

QUAN QUỶ

RẮC RỐI VỚI CHÍNH QUYỀN

KIẾP TÀI

 

VÔ TỰ

KHÔNG CÓ CON

NGHĨA

ĐẠI CÁT

CỰC TỐT

VƯỢNG TÀI

NHIỀU TIỀN CỦA

LỢI ÍCH

LỢI ÍCH

THIÊN KHỐ

KHO TRỜI

QUAN

PHÚ QUÝ

PHÚ QUÝ

TIẾN BẢO

TIẾN BẢO

TÀI LỘC

TÀI LỘC

THUẬN KHOA

THUẬN CON ĐƯỜNG KHOA BẢNG

TỬ

LY HƯƠNG

XA LÌA QUÊ HƯƠNG

TỬ BIỆT

CHIA LÌA BỞI CÁI CHẾT

THOÁI ĐINH

BỚT NGƯỜI

THẤT TÀI

MẤT TIỀN CỦA

HƯNG

ĐĂNG KHOA

ĐĂNG KHOA

PHÚ QUÝ

PHÚ QUÝ

THÊM ĐINH

THÊM NGƯỜI

HƯNG VƯỢNG

HƯNG VƯỢNG

THẤT

CÔ QUẢ

CÔ ĐƠN

LAO CHẤP

BỊ TÙ ĐÀY

CÔNG SỰ

TRANH CHẤP

THOÁI TÀI

TÀI SẢN LỤI DẦN

TÀI

NGHINH PHÚC

ĐÓN PHÚC

LỤC HỢP

06 CÕI ĐỀU TỐT

TIẾN BẢO

TIẾN BẢO

TÀI ĐỨC

TÀI  SẢN - PHÚC ĐỨC


 

 

Share :

Viết bình luận